Παραστάσεις

Φιλοξενούμενες

”ΚΟΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΑΛΕΠΑΣ… Ο ΣΑΛΟΣ ΑΓΙΟΣ”

Mosaic Guitar Ensemble

“Τρίγωνα-Κάλαντα , Γράψε καινούργια κι άλλαχτα!”

“MINIMAL” – Stand up Comedy