Μαθήματα

Υποψήφιοι

Το πάθος ενός νέου να ακολουθήσει ανώτερες σπουδές στο χώρο του θεάτρου, οι κατάλληλες συμβουλές για το περιεχόμενο των σχολών και των μεθόδων τους και η κτηθείσα εμπειρία στην προετοιμασία των ζητουμένων από τις δραματικές σχολές , αποτελεί τον συνδυασμό της επιτυχίας που ακολουθεί όσους επέλεξαν το προσωπικό του Θεάτρου Κύκλος για την εκπαίδευσή τους.

Προετοιμασία υποψηφίων για δραματικές σχολές

Υπεύθυνος: Πέτρος Χριστακόπουλος