Αίτηση Εγγραφής Μαθημάτων

Στοιχεία αιτούντος

Πρόγραμμα που θέλετε να εγγραφείτε

Στοιχεία παιδιού

Επιβεβαίωση

Όροι – Προϋποθέσεις :

  • Για την εγγραφή στο έτος 2023-24 πρέπει πρώτα να εξοφληθεί τυχόν υπόλοιπο της χρονιάς 2022-23
  • Η καταβολή των διδάκτρων θα γίνεται μέσα στην πρώτη εβδομάδα του μήνα
  • Για οποιαδήποτε διακοπή παρακολούθησης των μαθημάτων θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η γραμματεία
  • Με την καταβολή όλου του κόστους των ετήσιων διδάκτρων ισχύει έκπτωση 50€